Przedsiębiorca rozlicza podatki

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca w Polsce?

Dodano 06.11.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

Prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od jej charakteru, nieuchronnie wiąże się z koniecznością płacenia podatków. Świadczenia na rzecz państwa co prawda w momencie zapłaty uszczuplają finanse firmy, jednak w późniejszym terminie pozwalają korzystać z usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna czy edukacja.

Podatek dochodowy

Jakie podatki musi płacić polski przedsiębiorca? Najważniejszym z nich jest podatek dochodowy. Jego charakterystyczną cechą jest to, iż dotyczy on wszystkich firm. Każde przedsiębiorstwo, które gromadzi dochód, zmuszone jest odprowadzać od niego podatek. Ile wynosi to świadczenie? Zależy to od wysokości dochodów, które uzyskuje przedsiębiorca, ponieważ podatek jest odliczany procentowo, według wybranej przez właściciela firmy metody. Przedsiębiorca ma tu  do wyboru kilka możliwości rozliczenia podatku dochodowego. Są to:

  • odliczanie zgodnie ze skalą podatkową – główne kryterium stanowi tu wysokość dochodów przedsiębiorcy. Jeśli przekraczają one kwotę 85 528 zł, stawka podatku będzie wynosić 32%. W przeciwnym wypadku stawka podatku to 17%;
  • rozliczanie  w sposób liniowy – niezależnie od wysokości dochodów stawka podatku wynosi tu 19%;
  • karta podatkowa – uproszczona forma rozliczenia. Przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz zatrudniających niewielu pracowników i zleceniobiorców spółek cywilnych, które opierają swoją działalność na świadczeniu usług wobec ludności. Podatnicy rozliczający się w ten sposób są zwolnieni z podatku VAT;
  • ryczałt – ta metoda rozliczenia skierowana jest do osób fizycznych czerpiących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także umów dzierżawy, najmu, podnajmu i tym podobnych. Stawka zależy tu od rodzaju prowadzonej działalności i może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% lub 20%.        

Wybór formy rozliczenia podatku dochodowego powinien być poprzedzony szczegółową konsultacją z księgową, która pomoże podatnikowi w wyborze najkorzystniejszego wariantu.

Inne podatki

Jakie jeszcze podatki, oprócz podatku dochodowego, ma obowiązek płacić polski przedsiębiorca? Między innymi podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług. Dolicza się go do każdej transakcji finansowej, która polega na sprzedaży określonego produktu lub na wykonaniu pracy. Zasadniczo stawka podatku VAT wynosi w Polsce 23%, jednak dla pewnych towarów i usług obowiązują niższe stawki (np. 8%), a czasem podatku VAT nie nalicza się w ogóle. Są to jednak wyjątkowe przypadki.

Przedsiębiorca ma także obowiązek płacić podatki związane z nieruchomościami, w których funkcjonuje jego firma, oraz ze środkami transportu, których wykorzystywanie jest konieczne do wykonania pracy. Ponadto dochodzi do tego jeszcze podatek od umów cywilnoprawnych. Podsumowując, podatków jest niemało, jednak przedsiębiorcy mogą niejednokrotnie korzystać z ulg, które odciążają finansowo ich działalność.