księgowość

Zasadnicze różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Dodano 26.03.2021, Kategoria: Blog, Tagi:

Prowadzenie własnej firmy to m.in. decyzja o formie prowadzonej księgowości. Nie zawsze jednak decyduje o tym przedsiębiorca, bowiem duże firmy oraz podmioty o określonych przychodach są wręcz zmuszone do prowadzenia pełnej księgowości. Kto jeszcze ma ten obowiązek, a także jakie podmioty mogą mieć księgowość uproszczoną?

Charakterystyka księgowości pełnej

Szczegółowość, czasochłonność oraz wysoki stopień skomplikowania. To główne cechy charakteryzujące pełną księgowość, do której prowadzenia albo powoływane są osobne działy w firmie, albo zadanie to zlecane jest specjalistom na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Kto ma taki obowiązek? Przede wszystkim spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki komandytowo-akcyjne. Pełną księgowość muszą prowadzić również osoby fizyczne, a także spółki jawne, cywilne oraz partnerskie, o ile ich przychody netto za poprzedni rok podatkowy przekroczyły wartość 2 mln euro.

Oznacza to, że na początku działania niektóre podmioty mogą prowadzić księgowość uproszczoną. Jednak w związku ze wzrostem przychodów, będą zobligowane do bardziej skrupulatnego rejestrowania zdarzeń gospodarczych.

Skomplikowanie księgowości pełnej wynika również z konieczności prowadzenia bardzo kompleksowej dokumentacji. W jej skład wchodzą m.in.:

  • dziennik,
  • konta księgi głównej i pomocniczej,
  • zestawienia obrotów oraz sald księgi głównej i kont pomocniczych,
  • wykazy pasywów i aktywów.

Charakterystyka księgowości uproszczonej

Księgowość uproszczona, zgodnie ze swoją nazwą, związana jest ze zdecydowanie mniejszymi wymaganiami. Najczęściej przychody i koszty ewidencjonowane są za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorca może prowadzić ją również dzięki ryczałtowi ewidencjonowanemu lub karcie podatkowej, przy czym w przypadku tej ostatniej, istnieją pewne ograniczenia w jej stosowaniu.

Różnicą w porównaniu z księgowością pełną jest więc to, że prowadzenie uproszczonej jest zdecydowanie mniej czasochłonne. Dlatego też często zadanie to wykonują sami przedsiębiorcy, bez pomocy księgowych. Oczywiście wsparcie tych ostatnich jest wskazane, aby zaoszczędzić czas oraz móc skupić się na działalności bazowej przedsiębiorstwa.

Niezależnie od tego, czy firma jest zmuszona do prowadzenia księgowości pełnej, czy może opierać się na wariancie uproszczonym, zadanie ewidencjonowania warto zlecić biurom rachunkowym takim jak nasze. Serdecznie zachęcamy do współpracy.