księga rachunkowa

Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. To musisz wiedzieć

Dodano 26.07.2021, Kategoria: Blog, Tagi:

Księgi rachunkowe nazywane też księgami handlowymi zostały po raz pierwszy wymyślone i zastosowane przez średniowiecznych kupców, którzy zapisywali w nich należności od dłużników i zobowiązania. Stosunkowo proste początkowo rejestry zamieniały się z czasem w bardziej rozbudowane księgi, w których zawierano między innymi informacje dotyczące ewidencji gotówki, weksli i towarów. W dzisiejszych czasach zasady prowadzenia tych ksiąg są już nieco bardziej skomplikowane.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest dziś nazywane pełną księgowością. Zobowiązanych jest do niej wiele podmiotów gospodarczych. Wszelkie zagadnienia związane z ich poprawnym prowadzeniem reguluje w naszym kraju Ustawa o rachunkowości.

Jak powinny być prowadzone księgi rachunkowe?

 1. Musi je prowadzić profesjonalna księgowa.
  Księgi rachunkowe muszą być prowadzone przez wykwalifikowaną osobę. Firmy, które obowiązuje pełna księgowość, mogą albo zatrudnić na etat własną księgową, albo skorzystać z usług zewnętrznych biur rachunkowych. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na powierzenie prowadzenia ksiąg zewnętrznemu podmiotowi, musi powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy nie później niż do 15 dni od dnia ich wydania.
 2. Księgi rachunkowe muszą być prowadzone systematycznie, starannie i skrupulatnie.
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga systematyczności, staranności i precyzji. Są w nich zapisane wszystkie operacje finansowe dotyczące danej firmy, np.: przychody i wydatki z działalności operacyjnej, koszty wynagrodzeń pracowników, czynsze, czy zobowiązania kredytowe. Zapoznając się z nimi, można wywnioskować, w jakiej kondycji finansowej znajduje się dane przedsiębiorstwo.
 3. Wszystkie operacje finansowe muszą być wprowadzane w porządku chronologicznym.
  Wszystkie zapisy w księgach rachunkowych muszą być do nich wprowadzane na bieżąco, dzięki czemu zachowany jest porządek chronologiczny. W ten sposób wszystkie zapisy znajdujące się w tym dokumencie umożliwiają uzyskanie informacji o działalności firmy w odpowiednich przekrojach.
 4. Informacje znajdujące się w księgach rachunkowych muszą być rzetelne.
  Wszystkie informacje wprowadzane do ksiąg rachunkowych muszą być rzetelne, czyli muszą wiernie odzwierciedlać stan rzeczywisty.
 5. Muszą być sprawdzalne.
  Wszelkie wpisy znajdujące się w księgach rachunkowych muszą być realizowane tak, aby dało się stwierdzić ich poprawność. Niezbędne jest przechowywanie odpowiedniej dokumentacji (tzw. dowodów księgowych),  na podstawie której można sprawdzić poprawność tych zapisów.
 6. Nie można pozwolić sobie na żadne błędy.
  Księgi rachunkowe muszą być prowadzone bezbłędnie. Wszystkie wpisywane do nich dane muszą być poprawne i kompletne, zapisy muszą być prowadzone w sposób ciągły, a stosowane w nich procedury obliczeniowe muszą być klarowne i bezbłędne.
 7. Muszą być dostępne w każdym momencie.
  Zapewniony musi być stały dostęp do ksiąg rachunkowych. Dzięki temu w dowolnym momencie można uzyskać przejrzyste i zrozumiałe informacje dotyczące zapisów w nich dokonanych.