pracownik

Zatrudnianie cudzoziemca. Jakie wymogi formalne należy spełnić?

Dodano 15.11.2021, Kategoria: Blog, Tagi:

Jeżeli masz zamiar zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca, powinieneś pamiętać, że konieczne jest dopilnowanie wszystkich wymogów formalnych z tym związanych. Zatrudnienie osoby o innym pochodzeniu rządzi się bowiem nieco innymi prawami niż zatrudnienie Polaka. Niedopełnienie wszystkich kwestii formalnych może w konsekwencji spowodować poważne problemy zarówno dla pracownika, jak i zatrudniającego go pracodawcy.

O czym koniecznie trzeba pamiętać, zatrudniając cudzoziemca?

 1. Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca
  Najważniejszym dokumentem, bez którego legalne zatrudnienie cudzoziemca nie jest możliwe, jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Przedsiębiorca, który chce zatrudnić obcokrajowca, musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na jego zatrudnienie do odpowiedniego terytorialnie wojewody.
 2. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
  Aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować w naszym kraju, powinien wystąpić do urzędu wojewódzkiego o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 3. Dokument uprawniający cudzoziemca do legalnego pobytu na terytorium Polski
  Aby obywatel innego kraju mógł podjąć w Polsce legalną pracę, musi posiadać ważny dokument pobytowy uprawniający go do przebywania na terenie naszego kraju. Może być to np. wiza, paszport biometryczny albo karta pobytu. Pracodawca przy zatrudnianiu obcokrajowca musi wykonać kserokopię tego dokumentu i przechowywać ją przez cały okres zatrudnienia.
 4. Umowa o pracę w dwóch językach
  Umowa o pracę powinna być sporządzona w formie pisemnej w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz w języku, którym posługuje się cudzoziemiec. W ten sposób masz pewność, że wszelkie zapisy w niej zawarte będą w pełni zrozumiałe dla Twojego przyszłego pracownika.

Jak poradzić sobie z przejściem wszystkich niezbędnych procedur?Uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów dla cudzoziemca, który chce zostać zatrudniony przez polskiego pracodawcę, może być skomplikowane i czasochłonne. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przejściu przez te procedury, zgłoś się do naszego biura rachunkowego. Chętnie pomożemy Ci w uzyskaniu zezwolenia na pracę i zalegalizowaniu pobytu cudzoziemca na terenie naszego kraju.

Kogo można zatrudnić bez zezwolenia na pracę?

Obcokrajowcy zatrudniani przez polskie firmy muszą mieć zezwolenie na pracę. Wyjątkiem są obywatele: Armenii, Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Rosji i Mołdawii. Została bowiem dla nich wprowadzona uproszczona procedura zatrudnienia, dzięki której mogą pracować w naszym kraju przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W takiej sytuacji pracodawca musi złożyć jedynie oświadczenie o zamiarze zatrudnienia takiej osoby w odpowiednim powiatowym urzędzie pracy.