faktura

Czym jest karta podatkowa?

Dodano 10.03.2022, Kategoria: Blog, Tagi:

Karta podatkowa to jedna z form opodatkowania przedsiębiorców. Do niedawna cieszyła się sporą popularnością, jednak od 2022 roku mogą korzystać z niej tylko firmy, które były opodatkowane w ten sposób już wcześniej (a w 2022 kontynuują tę formę). Ci, którzy dopiero w tym roku zdecydowali się na założenie działalności, lub chcieliby przejść na kartę podatkową z innej formy opodatkowania, nie mogą już tego zrobić.

Jak oblicza się wysokość podatku przy karcie podatkowej?

Karta podatkowa określa jednej, ogólnej stawki podatkowej. O ustalenie wysokości należnego podatku każdy przedsiębiorca występuje indywidualnie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Naczelnik określa wysokość podatku dla danej firmy, biorąc pod uwagę między innymi rodzaj działalności, jaki ona prowadzi, to, ilu pracowników zatrudnia i wielkość miejscowości, w której działa. Przede wszystkim jednak kieruje się stawkami ogłaszanymi przez Ministra Finansów. Nowa decyzja wydawana jest co kolejny rok podatkowy.

Ograniczenia związane z kartą podatkową

Na podstawie karty podatkowej mogą rozliczać się tylko przedsiębiorcy wymienieni w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, prowadzący między innymi określoną działalność usługową, wytwórczo-usługową, gastronomiczną, transportową, weterynaryjną, opiekuńczą itd. Przedsiębiorca na karcie podatkowej nie może jednak rozliczać się wspólnie z małżonkiem, nie przysługują mu też żadne odliczenia i ulgi. Jeśli dany przedsiębiorca jest samotnym rodzicem, nie może też skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania. Będąc „na karcie”, nie trzeba korzystać z usług biura rachunkowego — przedsiębiorca nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych ani podatkowej KPiR, jednak nie zwalnia go to z obowiązku wystawiania na życzenie klienta rachunku lub faktury, ani też przechowywania w kolejności numerów ich kopii, przez 5 kolejnych lat podatkowych. Podatek z karty przedsiębiorca zobowiązany jest płacić do 7. dnia kolejnego miesiąca, a za grudzień do 28 grudnia tego samego roku.